نشانه‌های هشدار دهنده لخته شدن خون در بدن چیست؟

نشانه‌های هشدار دهنده لخته شدن خون در بدن چیست؟

نشانه‌های هشدار دهنده لخته شدن خون در بدن چیست؟

لخته شدن خون تغییری بسیار خطرناک در عملکرد طبیعی این بخش مهم بدن است که میتواند منجربه سکته مغزی و عوارض دیگر شود پس با شناخت نشانه های آن هوشیارتر باشید.

موضوع : پزشكی و سلامتی ,
تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1398